Kancelaria Adwokacka Marta Bednarczyk

O nas

adw. Marta Bednarczyk

Jestem absolwentką prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II. Podczas studiów ukończyłam kurs języka angielskiego prawniczego „Legal English”. Następnie odbyłam aplikację adwokacką w Kancelarii Adwokackiej w Lublinie, gdzie nabyłam szereg umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu adwokata. Zawodowy egzamin adwokacki zdałam z wyróżnieniem. Współpracuję z Katolickim Stowarzyszeniem Agape. W ramach Ośrodka Pomocy Ofiarom Przestępstw udzielam bezpłatnych porad prawnych ofiarom przestępstw. W listopadzie 2020 r. odbyłam szkolenie z zakresu nowelizacji przepisów dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie. Obecnie prowadzę własną kancelarię adwokacką w Lublinie przy ul. Chopina 18/5.

“Ignorantia iuris nocet – Nieznajomość prawa przynosi szkodę”

Osobiste zaangażowanie

Indywidualne podejście

Podczas indywidualnego spotkania w kancelarii, wspólnie omówimy wszystkie zagadnienie dotyczące sprawy

Wskazanie przysługujących praw

Wskażę jakie prawa przysługują klientowi w konkretnej sytuacji i jakie ma możliwości

Decyzja co do dalszych kroków

Po analizie całości sprawy podejmiemy dalsze kroki prawne, na które zdecyduje się klient

Wsparcie na każdym kroku

W razie jakichkolwiek wątpliwości prawnych poproś o pomoc profesjonalistę

Czasem nasuwają się pytania na które łatwo jest znaleźć odpowiedź

Pytania i Odpowiedzi

Należy każdorazowo umówić się na indywidualne spotkanie w kancelarii, pod numerem telefonu 502 – 732 – 288. Podczas spotkania omówimy sytuację klienta, a następnie wskażę możliwe sposoby rozwiązania problemu.

Kancelaria pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16, natomiast wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, istnieje możliwość umówienia się na spotkanie również w innych godzinach niż wskazane powyżej.

Koszt poszczególnych usług jest ustalany indywidualnie i uzależniony jest od stopnia skomplikowania sprawy oraz przewidywanego nakładu pracy adwokata, natomiast podstawą do obliczenia stawki jest Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia płatności za usługi adwokackie na dogodne dla klienta raty.

Pełnomocnictwa można udzielić podpisując druk pełnomocnictwa podczas spotkania w siedzibie kancelarii, ewentualnie, poprzez przesłanie podpisanego skanu pełnomocnictwa na adres mailowy kancelarii.